Tack
för Din värdefulla medverkan vid förbyggandet av sandkilen HELMI Föreningen Helmis Vänner Blidö
Nr 0
Helmi-medaljen
Denna medalj till Helmis återskapande har präglats i endast 200 numrerade exemplar, av vilka nu ett tjugotal återstår till försäljning. Köp gärna denna unika medalj som stöd till Helmis bevarande och framtida användning som levande museum över skutepoken i Stockholms skärgård.

Helmimedaljen kostar 5.000 kronor. Det är en perfekt gåva till jubilaren, till högtidsdagen, som tack för förtjänstfulla insatser – eller till Dig själv. Beställ Din medalj – monterad på ek från Helmis gamla skrov och numrerad på en särskild plakett – genom att kontakta någon i styrelsen för Föreningen Helmis Vänner!

Plakett nr
Plakettnamn
Medlemsnamn