Smugglarresa

Fullbokad! Bokning
endast genom bokning@helmi.se
eller per telefon.
10 platser kvar
Avresa från Stämmarsund: 2022-07-05 kl 09:00.
Återkomst (beräknad): 2022-07-05 kl 17:00.
Skeppare: Anna Richert.
Programansvarig: Karin Ekenbäck.
Resan kostar 1150 kr.
Rabatter finns för barn och medlemmar samt innehavare av Helmi-medaljen.
Se prisinformationen eller kontakta bokning@helmi.se för mer information.

Smugglarresa
För snart 100 år sedan var spritsmuggling en tämligen utbredd och lukurativ verksamhet i skärgården. Spriten kom, ofta nattetid med skutor från Estland, som ankrade upp i havsbandet i väntan på rospiggarnas småbåtar. För vidare transport till Stockholms krogar.

Helmi var, så vitt vi vet, aldrig inblandad i hanteringen, utan nöjde sig med att leverera sand och ved till den växande storstaden.