Ängskär

12 platser kvar
Avresa från Stämmarsund: 2022-08-12 kl 09:00.
Återkomst (beräknad): 2022-08-12 kl 18:00.
Skeppare: Birger Norman.
Programansvarig: Peder Melin.
Resan kostar 1150 kr.
Rabatter finns för barn och medlemmar samt innehavare av Helmi-medaljen.
Se prisinformationen eller kontakta bokning@helmi.se för mer information.

Ängskär
Vi besöker Ängskär öster om den stora Kobbfjärden och strax sydost om Rödlöga. En spännande segling över ömsom öppna fjärdar och trånga sund.
Ängskär har varit boställe och utkiksplats för lotsar.
Cateringlunch och kaffe ingår i priset.