Norrpada

Fullbokad! Bokning
endast genom bokning@helmi.se
eller per telefon.
Avresa från Stämmarsund: 2022-06-18 kl 09:00.
Återkomst (beräknad): 2022-06-18 kl 17:00.
Skeppare: Anna Richert.
Programansvarig: Elmar Jehle.
Resan kostar 1150 kr.
Rabatter finns för barn och medlemmar samt innehavare av Helmi-medaljen.
Se prisinformationen eller kontakta bokning@helmi.se för mer information.

Norrpada, en av de vackraste utskärgårdarna
Många anser att Norrpada är en av de vackraste utskärgårdarna. Med underbara vyer från de relativt höga bergknuvarna blir utsikten vidunderlig mot horisonten. Karaktäristiskt för Norrpadaskärgården är de höga krypenbevuxna bergknallarna som omges av en nästan exotisk frodig lövskogsvegetation. Under sommaren blommar sådana karaktärsväxter som storrams och ramslök. Norrpada har också ett för skärgården unikt idegransbestånd.
På Storskärm finns Roland Svensson Boden som ägs av det mytomspunna ordenssällskapet Pelarorden.
En stor del av Norrpada är i Skärgårdsstiftelsen ägo. Om stiftelsens tillsynsman har möjlighet kommer han vara på plats för att kunna ge oss lite mer information om flora och fauna i denna vackra utskärgård.
Lunch och kaffe ingår.