Svartlöga Lassas hagar

Fullbokad! Bokning
endast genom bokning@helmi.se
eller per telefon.
2 platser kvar
Avresa från Stämmarsund: 2022-06-28 kl 09:00.
Återkomst (beräknad): 2022-06-28 kl 17:00.
Skeppare: Rolf Blomberg.
Programansvarig: Karin Ekenbäck.
Resan kostar 1350 kr.
Rabatter finns för barn och medlemmar samt innehavare av Helmi-medaljen.
Se prisinformationen eller kontakta bokning@helmi.se för mer information.

Arboretum Lassas Hagar på Svartlöga
På Helmis födelseort Svartlöga besöker vi Lassas Hagar, ett unikt natur-och kulturprojekt som pågått sedan 1980-talet i en utskärsmiljö utan el och andra moderniteter.
Arboretet, med sin drygt 2500 exotiska träd ligger i en skyddad sänka. Där finns också en vattenträdgård med ett 10-tal grävda dammar samt ett stort utbud av vackra blommor. Många träd och växter är uppdragna från frö som Sten och Barbro insamlat under sina botaniska expeditioner i södra och norra halvklotens svalare floraområden.

2005 överläts den då 5 hektar stora egendomen till en nybildad stiftelse benämnd Stiftelsen Arboretum Lassas hagar, Svartlöga. Namnet härrör från två bröder Larsson, Lars och Johan, som ägde ängarna i början av 1800-talet.
Lunch, kaffe och guidning ingår i priset.
Magnolian blommar tidigt på Svartlöga
Att starta upp och utveckla en stor trädsamling, kallat arboretum, är ett livstidsprojekt. Eller snarare en levande verksamhet som tidsmässigt spänner över flera generationer. Till skillnad från den perenna trädgården växer träden långsamt och tar stort utrymme. Läs gärna mer på www.lassashagar.se Lunch och guidning ingår.